RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

Z przykrością zawiadamiamy

że zmarła nagle nasza koleżanka Radna Dzielnicy dwóch poprzednich kadencji Henia Nowicka.

Pogrążonej w żalu rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 3 lipca 2021 0 godz. 12 na Cmentarzu Centralnym.

Rada Dzielnicy Śródmieście.