RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

Skład Rady

Skład Rady Dzielnicy Śródmieście:

Anna Demkowska
Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Elżbieta Kadłuczka
Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Krzysztof Szul
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy

Jarosław Krukar
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy

Grażyna Jagodzińska
Sekretarz Zarządu Rady Dzielnicy

Bożena Drozd
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy

Stanisław Jędrasik
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy

Andrzej Ostrowski
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy