RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

SANOCKIE GOŁĘBIE

Rada Dzielnicy informuje, Iż zgodnie z sugestią  mieszkańców, w trosce o  występujące na terenie naszego miasta ptaki, na Placu Harcerskim w parku został ustawiony karmnik wraz z poidełkiem.

W związku z tym, mając na względzie estetykę ulic i skwerów naszego miasta,  prosimy o niedokarmianie gołębi poza wyznaczonym miejscem.