RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

Konto Rady

Szanowni Państwo.

Jeżeli chcecie wspomóc działalność Rady Dzielnicy Śródmieście, wszelkie środki finansowe można wpłacać na konto:

PBS Sanok

31 864200022001006047030003.

Przekazane nam środki zostaną wykorzystane podczas organizowania wszelkich imprez sportowych, krajoznawczych, turystycznych, etc. etc. dla dzieci i młodzieży naszej Dzielnicy.

Serdecznie dziękujemy!