RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

Bez kategorii

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego z dnia 21 października 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komisarza Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyników wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE w sprawie wyborów do Rad Dzielnic

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w S A N O K U z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2020 r.