RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

Aktualności

Tylko w Radzie Dzielnicy Śródmieście

7 września w godzinach od 16 do 18, w siedzibie Rady Dzielnicy Śródmieście przy ul. Jagiellońskeij 20,  będą na Państwa czekać rachmistrzowie Powszechnego Spisu Ludności.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby.

Z przykrością zawiadamiamy

że zmarła nagle nasza koleżanka Radna Dzielnicy dwóch poprzednich kadencji Henia Nowicka.

Pogrążonej w żalu rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 3 lipca 2021 0 godz. 12 na Cmentarzu Centralnym.

Rada Dzielnicy Śródmieście.

Budżet Obywatelski

Rada Dzielnicy Śródmieście przeznaczyła pieniądze pochodzące z Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 na remont nawierzchni na ul. Jasnej.

Drodzy Sanoczanie

Rada Dzielnicy Śródmieści składa najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt
i wszelkiej pomyślności na nadchodzący Nowy 2021 Rok.

SANOCKIE GOŁĘBIE

Rada Dzielnicy informuje, Iż zgodnie z sugestią  mieszkańców, w trosce o  występujące na terenie naszego miasta ptaki, na Placu Harcerskim w parku został ustawiony karmnik wraz z poidełkiem.

W związku z tym, mając na względzie estetykę ulic i skwerów naszego miasta,  prosimy o niedokarmianie gołębi poza wyznaczonym miejscem.

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego z dnia 21 października 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komisarza Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyników wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE w sprawie wyborów do Rad Dzielnic

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w S A N O K U z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wyborów do Rad Dzielnic na terenie miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2020 r.