RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

Instytucje kultury

Muzeum Historyczne
ul. Zamkowa
www.muzeum.sanok.pl

Muzeum prezentuje: Muzeum Ikon, Galeria Zdzisława Beksińskiego oraz: ekspozycja sztuki współczesnej (m.in. Tadeusz Makowski, Józef Pankiewicz, Marian Kruczek, Józef Jarema Jan Cybis), liturgicznej sztuki obrządku łacińskiego, zbiory archeologiczne, sztuka pokucka i inne.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lenartowicza 2,
tel. 13-4645750
www.biblioteka.sanok.pl

Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza
www.sdksanok.pl

Młodzieżowy Dom Kultury
Plac sw. Michała 1

Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25
tel. 13 46-317-78
www.sanokpsm.republika.pl

Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Rynek