RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE SANOK

Sanok, ul. Jagiellońska 20 | 512 304 168

Położenie geograficzne

Dzielnica „Śródmieście” – jest położona w granicach:

  •   od południa – tor kolejowy,
  •  od zachodu – zachodnia granica nieruchomości sanockiego zakładu Górnictwa Nafty i Gazu ul. Rymanowska, zachodnia granica cmentarza, ul. Głogowa
  •  od północy – ul. Kiczury, ul. Dmowskiego, ul. Staszica, ul. Królowej Bony, rzeka San,
  •  od wschodu – Potok Płowiecki, ul. Jagiellońska (budynki przy ul. Jagiellońskiej wszystkie należą do Dzielnicy Śródmieście), tor kolejowy.